Кантрольная работа па беларускай мове

0

Данная контрольная давалась в 3 классе интегрированного обучения и воспитания с ТО по теме: «Гукі і літары. Сказы»

Варыянт 1

  • Устаўце патрэбную галосную літару:

Кват..ра, гарб..з, пав..к, вобл..ка, веч..р.

  • Устаўце патрэбную зычную літару:

ко..ка, шкарлу..кі, ры..ка, ла..кі, яга..кі.

  • Устаўце пытальныя словы ( куды, хто, як):

…  плыве воблака па небе?

…  ты дапамагаеш дома бацькам?

…  пасадзіў гэты лес?

  • Устаўце знак прыпынку ў канцы сказа ( ! ? ):

Добрай раніцы

Якія ты чытаў казкі

  • Вызначыце ў сказах дзейнік і выказнік:

Чайкі лётаюць над люстраной вадой.

 

Варыянт 2

  • Устаўце пропускаў патрэбную галосную літару:

Барав..к, падбяроз..вік, падасін..вік, тур..сты, сшыт..к.

  • Устаўце патрэбную зычную літару:

Ры..ка, ла..кі, яга..кі, ко..ка, шкарлу..кі.

  • Устаўце пытальныя словы ( куды, хто, як):

…  бяжыць вада ў рацэ?

…  ты сябе адчуваешь?

…  гэта спявае у садзе?

  • Устаўце знак прыпынку ў канцы сказа ( ! ? ):

Добрый вечар

Колькі зараз часу

  • Вызначыце ў сказах дзейнік і выказнік:

Вавёрка скокнула на суседняе дрэва.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.